Archive for Luty, 2010

Mijają dwa tygodnie od spotkania z premierem, i wygląda na to, że ze strony rządowej nie ma woli kontynuowania rozmowy. Zapraszam też na otwartą listę dyskusyjną, na której przedstawiciele organizacji pozarządowych organizują się, by nadać sprawie dalszy bieg. Nasze trzy główne postulaty to: 1. Porzucenie projektu Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych 2. Prowadzenie rzetelnej Oceny […]


Poseł Janusz Piechociński uzyskał i udostępnił opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącą projektu Rejstru Stron i Usług Niedozwolonych ustawy Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (kliknij by pobrać pełen tekst). Kluczowy fragment to: (1) Art. 7 ust. 4 pkt 3 projektu ustawy o wspieraniu rozwoju i usług sieci telekomunikacyjnych (druk nr 2546) w części odnoszącej się […]


Dwa ważne teksty opublikowane przez dwóch uczestników spotkania u premiera. Wacław Iszkowski napisał tekst który w zasadzie należy uznać za fundamentalny: Warto zapamiętać dla historii datę – piątek 5 lutego 2010 roku – jako dzień, w którym powstało w Polsce Społeczeństwo Informacyjne, przy czym sam termin „powstało” należy rozumieć dwojako – jako istotny dzień początku […]


Dla tych, którzy nie oglądali mam nagranie całej debaty, włącznie z rozmową z ministrem Bonim. Najpierw pozytywy: * Rząd zrobił duży krok do tyłu i wycofał się z RSiUN do czasu konsultacji społecznych. Te będą miażdżące, i RSiUN w dzisiejszej postaci szans raczej w nich nie ma. Powrót do tego pomysłu grozi eskalacją protestów. Nie […]


Tekst napisany dla Gazety Wyborczej (opublikowany w lekko skróconej wersji). Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych to zaledwie czubek góry lodowej. Pomysł wprowadzenia cenzury internetu uruchomił publiczną debatę o przyszłości społeczeństwa informacyjnego. Projektu wbudowania w polski internet cenzorskiej infrastruktury spowodował protest, którego siła była jak sądzę dużym zaskoczeniem dla rządu i obserwatorów życia politycznego. Setki tysięcy […]


W związku z protestem organizacji pozarządowych wobec projektu powołania Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych brałem udział w spotkaniu 27 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako przedstawiciel Fundacji Nowoczesna Polska. W spotkaniu brali udział minister Michał Boni, doradcy Igor Ostrowski i Alek Tarkowski, oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Poniżej zamieszczam obszerną notatkę z tego spotkania. […]


[blip.tv ?posts_id=3169589&dest=-1]